Skip to Content

bftimi blogja

Válasz egy pedagógus minősítéssel kapcsolatban indulatos kollégának

A pedagógus portfólió készítésről szóló előző bejegyzésben említett tapasztalatok és pozitív érzések mellett azért akadt egy olyan reakció is, mely igaztalan és számomra sértő módon próbálta levezetni a tőlem független eljárásrend iránt táplált indulatait.
A nekem küldött október 30-án kelt email-re kívánok reflektálni ebben a bejegyzésben. A levelet pontosan másolva idézem, csak azokat a hely - és névmegjelöléseket kihagyva, melyek esetleg szerző személyiségi jogait sérthetik.

Játékos délutáni foglalkozás - "suli-buli"

Az osztályok közötti játékos vetélkedéshez, a tanév kezdéséhez, az elsősök és ötödikesek sulis avatójához kapcsolódóan készült az alábbi programtervem.

A portfólióról

A portfólióról, annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről tartottam Zalában több helyen előadást az elmúlt hetekben. Két tekintetben vizsgálódtam: a tanulói portfólió és a pedagógus portfólió tekintetében. Az előadásokat kísérő prezentációm az alábbi mellékletben tekinthető meg.

Változó intézményi alapdokumentumokhoz

Amikor a köznevelési intézmények alapdokumentumai változás előtt állnak feltétlenül tanulmányozzuk többek között az alábbi vonatkozó jogszabálypontokat:

 

Tervszerűen előkészített hospitációs, szakmai program II.

Előző írásomban vázoltam a pl. IPR támogatással is megvalósítható hospitálási program, intézménylátogatás tervszerű előkészítésének néhány szempontját: a látogató közoktatási intézmény szemszögéből.
Ezen második, a témához kapcsolódó írásomban a fogadó, a szolgáltató referencia-intézmény oldaláról közelítem meg a kérdést.

Tervszerűen előkészített hospitálás I.

Az esélyegyenlőséget célzó IPR támogatások – a szakmai fontosságára és hasznosságára való tekintettel – kétféle hospitációs lehetőséget is biztosítanak a közoktatási intézmények pedagógusainak. Mindkét esetben a kötelező tevékenységek terhére számolhatók el a felmerülő költségek.

Az IPR története a söjtöri iskolában

iskola_mindenkie.png

Iskolánk, a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola 2004 óta dolgozik a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulóink hátránykompenzációját célzó fejlesztő programmal.

Az intézményi IPR (Integrációs Pedagógiai Program) szakmai koordinációjával, vezetésével 2006/2007-es tanévben bízott meg először az intézményünk igazgatója. Idén hetedik éve dolgozom a munkacsoport vezetőjeként. "Hét tél, hét nyár megpróbálja őket" - mondja a szólás. Úgy érzem, elérkezett az idő egy kis számvetésre, áttekintésre: mit végeztünk, hova jutottunk el közös erővel. Elgondolkodtató, milyen nagy utat jártunk be az IPR programunk fejlesztésében, milyen rengeteg területen tudtunk előre lépni, és mások számára is modell értékű gyakorlatokat alkotni.

2008-ban készült egy országos szintű szakértői felmérés, az integráló iskolák szakmai tevékenységéről.  
A felmérés országos szintű volt, 125 intézmény vett részt benne. A sorrendiségben az országos 38. helyen szerepeltünk az összesített mezőnyben.

A felmérés, amit nemrég találtam meg és olvastam el, alkalmat adott egy kis visszatekintésre, az eredmények számbavételére.

Mikrotérségi kommunikációs, nyelvi vetélkedő feladatai

Idén a söjtöri Deák Ferenc Kommunikációs és nyelvi vetélkedőn a mellékelt feladatokban, kommunikációs játékokban mérték össze tudásukat, ügyességüket a résztvevő csapatok.

Változik a szabályozás? - szülői nyilatkozatok az iskolai végzettségről

Az elmúlt hetekben többen tették fel a kérdést: a jegyzőnél az idei tanévtől újra évente szükséges majd nyilatkoznia HHH tanulók szüleinek iskolai végzettségükről, a lejárt gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igénylésével együtt?

Felkészülés a mentorálás mesterségére

Kedves "Jó Gyakorlat - Mentor" Kollégák!

A TÁMOP 3.1.7 projektek megvalósítása során bizonnyára többen vállalták, hogy az általuk kidolgozott intézményi innovációk, jó gyakorlatok partnerintézményben történő adaptációját mentorként is segítik majd. Az adaptációs folyamatot támogató mentori tevékenységek ellátására készített fel az a 30 órás pedagógus továbbképzés, melynek képzőjeként dolgozhattam több helyszínen is. A képzésekre általam összeállított prezentációkból teszek közkinccsé néhányat.

Tartalom átvétel