Skip to Content

bftimi blogja

Segítség az IPR elszámolás és önértékelés elkészítéséhez

Az alábbi csatolt mellékletben (a belépést követően) az  IPR pénzügyi elszámolása és az intézményi önértékelés kapcsán felmerült kérdéseimre az Alapkezelő munkatársaitól kapott válaszok találhatók. Sok türelmet valamint "jogszerű, eredményes, hatékony és méltányos" munkát kívánok minden intézményvezetőnek!

Segítség, IPR támogatást nyertem!

A várva várt és a minap végre megjelent IPR támogatás kapcsán számos kérdés merült fel a nyertesekben. Legfőképp a pénzügyi részhez kapcsolódó kötelezettségvállalás okoz izgalmakat, így a téli szüneti időszak és év vége előtti hajrában.

Iskolai megemlékezésekhez

"Emlékezzünk régiekről"... kicsit másképp. Talán a gyerekeknek is több megmarad az élményszerű foglalkozásokból, mint egy-egy szokványos megemlékezésből vagy egy történelem tanóráról. Az alábbi délelőtti programokat eredetileg a söjtöri iskola diákjai számára állítottam össze, s ott is valósultak meg. Természetesen adaptálva az egyes programelemeket, más történelmi személyiségekre, eseményekre is megemlékezhetünk.

Csoportalkotás játékosan

Mennyivel jobb hangulatban indul a közös munka, ha a csoportok megalkotása nem pusztán a tagoknak a nevelő által történő kijelölésével történik, hanem összekötjük egy rövid, játékos, amúgy pedig fejlesztő feladattal. Ne sajnáljuk rá az időt!
Természetesen ezek a csoportalkotási játékok szabadon átalakíthatók, variálhatók a
pedagógiai céloknak megfelelően, pl. kis változtatással a leírásban véletlenszerű
csoportalkotást eredményező játék irányítottá is tehető, hogy a nevelő szándéka szerinti
tanulók kerüljenek egy csoportba.

Feladatlapok tehetségfejlesztéshez

Kedves magyar szakos Kollégák!

Amióta a söjtöri általános iskolában dolgozom, -2000 ősze óta- minden évben megrendeztük a környező kisiskolák tanulóinak részvételével a felső tagozatosok helyesírási versenyét (Deák Ferenc helyesírási verseny). Az általam összeállított feladatlapok közül a 2005 és 2009 között megvalósult versenyek anyagait gyűjtöttem egy csokorba (amíg el nem vesznek, mint a korábbiak), s adom tovább minden tehetségfejlesztő kollégának. Az elsősorban helyesírási készség fejlesztésére fókuszáló feladatlapok elkészítéséhez a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny korábbi feladatait használtam fel. (http://simonyi.mnyt.hu/)

A versenyt a 2010-2011. tanévtől tartalmilag átdolgoztuk, már köntösbe bújtatva, komplex (matematika-logika és nyelvi-kommunikációs területet érintő) versenyként hirdettük meg a Válicka völgyében élő felső tagozatosok körében.

Kooperatív munkaforma alkalmazása a Zala megyei általános iskolák pedagógusainak gyakorlatában

Írásomban a Zala megye általános iskoláinak pedagógusai körében a kooperatív tanulásszervezés gyakorlatáról végzett kutatásom eredményeiről számoltam be. A kutatás elemzését megelőző reflektív értekezéseim pedig a szakirodalom alapján foglalják össze a kooperatív munkaforma eredményes gyakorlati alkalmazásához alapvetően szükségesnek vélt elméleti hátteret.

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az IPR megvalósulása Zala megye általános iskoláiban

A szakirodalmat olvasva számtalan helyen találunk utalást és alátámasztó kutatási eredményeket arra vonatkozóan, hogy az oktatás minősége és eredményessége erősen befolyásolja a tanulók későbbi boldogulását, kereseti lehetőségét, szociális helyzetét. Így az oktatási rendszer az egyenlő esélyek biztosításával a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb eszköze.

Tartalom átvétel