Skip to Content

IPR

IPR pályázat - 2014

Kedves Kollégák!

Megjelent a 2014. évre vonatkozó IPR pályázati kiírás

  • az önkormányzati fenntartású óvodák,
  • a nem állami, nem önkormányzati fenntartású, valamint állami felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények

részére.

A fenntartónak kell május 9-ig benyújtania a pályázatát. A felhívás, útmutató, adatlapok és nyiltkozatok az Emberi Erőforráskezelő honlapján elérhetők.

IPR támogatás igényelhető

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben megjelent a 2012/2013. tanév második félévére vonatkozó - állami fenntartású intézményeknek szóló - 24/2013 (VIII.1.) EMMI utasítás az esélyegyenlőséget szolgáló támogatások rendjéről. A támogatási igények benyújtási határideje a Tankerületek felé augusztus 15. A támogatás  augusztus 31-ig használható fel.

Közlemény az IPR-adatválozások bejelentéséről

Az Integrációs Pedagógiai Programban (IPR) részt vevő intézmények adatváltozásának bejelentéséről jelent meg közlemény az EMET honlapján. Beküldési határidő május 15.

Változik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalma

Március 18-án az országgyűlés elfogadta a 2013. évi XXVII. törvényt (a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról), amellyel 2013. szeptember 1-jétől módosulni fog a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása.

A HH és HHH fogalmakra vonatkozó 45.§ (belépést követően) a csatolt mellékletben olvasható. A teljes törvénymódosítás szövege pedig elérhető ide kattintva.

A portfólióról

A portfólióról, annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről tartottam Zalában több helyen előadást az elmúlt hetekben. Két tekintetben vizsgálódtam: a tanulói portfólió és a pedagógus portfólió tekintetében. Az előadásokat kísérő prezentációm az alábbi mellékletben tekinthető meg.

A HHH tanulókat nevelő intézmények és a vonatkozó jogszabályok

Az intézményi alapdokumentumok módosítását megelőzően érdemes tanulmányozni a változó jogszabályok halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó pontjait is. Az ehhez kapcsolódó elemekből készítettem egy kivonatos összegzést, mely a csatolt mellékletben olvasható.
 

Tervszerűen előkészített hospitációs, szakmai program II.

Előző írásomban vázoltam a pl. IPR támogatással is megvalósítható hospitálási program, intézménylátogatás tervszerű előkészítésének néhány szempontját: a látogató közoktatási intézmény szemszögéből.
Ezen második, a témához kapcsolódó írásomban a fogadó, a szolgáltató referencia-intézmény oldaláról közelítem meg a kérdést.

Tervszerűen előkészített hospitálás I.

Az esélyegyenlőséget célzó IPR támogatások – a szakmai fontosságára és hasznosságára való tekintettel – kétféle hospitációs lehetőséget is biztosítanak a közoktatási intézmények pedagógusainak. Mindkét esetben a kötelező tevékenységek terhére számolhatók el a felmerülő költségek.

IPR támogatásokról megjelent közlemény - 2012

Az emberi erőforrások minisztere döntött a 30/2012.(IX. 28.) EMMI rendelet alapján benyújtott integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésére, valamint az integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatási igényekről. A nyerteslista az EMET honlapján megtekinthető.

Az IPR története a söjtöri iskolában

iskola_mindenkie.png

Iskolánk, a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola 2004 óta dolgozik a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulóink hátránykompenzációját célzó fejlesztő programmal.

Az intézményi IPR (Integrációs Pedagógiai Program) szakmai koordinációjával, vezetésével 2006/2007-es tanévben bízott meg először az intézményünk igazgatója. Idén hetedik éve dolgozom a munkacsoport vezetőjeként. "Hét tél, hét nyár megpróbálja őket" - mondja a szólás. Úgy érzem, elérkezett az idő egy kis számvetésre, áttekintésre: mit végeztünk, hova jutottunk el közös erővel. Elgondolkodtató, milyen nagy utat jártunk be az IPR programunk fejlesztésében, milyen rengeteg területen tudtunk előre lépni, és mások számára is modell értékű gyakorlatokat alkotni.

2008-ban készült egy országos szintű szakértői felmérés, az integráló iskolák szakmai tevékenységéről.  
A felmérés országos szintű volt, 125 intézmény vett részt benne. A sorrendiségben az országos 38. helyen szerepeltünk az összesített mezőnyben.

A felmérés, amit nemrég találtam meg és olvastam el, alkalmat adott egy kis visszatekintésre, az eredmények számbavételére.

Tartalom átvétel