Skip to Content

pedagógus kompetenciák

Pedagógusok infokommunikációs kompetenciái

Egyetemre járok. Persze virtuálisan. Tudatosan nem szúrtam be a „csak” szót a mondatba, hiszen nem érzem, hogy indokolt lenne. Viszont nagyzolni sem szeretnék, ezért fontosnak tartom leírni, hogy nem, több éves egyetemi képzésen veszek részt, hanem az Andragógia Mester szak egy félévének egy tantárgyát, a Távoktatás és eLearning tárgyat hallgatom a Virtuális Egyetem lehetőségeit kihasználva.
Ollé János tanár úr legutóbbi előadásának fő témája a tanárszerep, a tanári tevékenység kompetenciarendszere volt, különösen koncentrálva a pedagógusok infokommunikációs környezetben való viselkedésére. Mint említettem, a tantárgy andragógus master szakosoknak szólt, viszont számot tarthat a pedagógiában dolgozók érdeklődésére is.

Sokan talán legyintenek, hogy már megint itt van az a fránya számítógép és világháló, meg hát a pedagógusok nagy része számára még ma is idegen infokommunikációs környezet. Ezekkel kapcsolatban - többek közt - már Bessenyei István is említette 1998-ban megjelent írásában Seymour Papert nézeteit, miszerint ezek a technikai dolgok nagyon fel tudják zavarni a hagyományos iskola oktatási állóvízét és egyértelművé teszik a tanítási-tanulási módszerek elavult voltát.

A téma azóta is aktuális, és aki Ollé Jánost ismeri sejtheti, hogy kritikájával most sem kímélte a „hagyományos” oktatási rendszert, és a kollégák nagy részének infokommunikációs környezettel kapcsolatos rossz viszonyulását.
Az előadás felvételét beágyaztam a ide az oldalra, hogy minél többen meghallgathassák.

Médiaműveltség, mint szükséges kulcskompetencia

Régóta foglalkoztat a „Mi hiányzik?” kérdése, de ezzel nem vagyok egyedül. Sokan régóta keressük a választ arra, hogy mi az oka annak, hogy a korszerű internet adta technikai megoldások által felkínált hihetetlen lehetőségeket vajon miért alacsony hatékonysággal használja ki az oktatás rendszere.
Miért van az, hogy az iskolás korosztályok által szinte imádott interaktív internetes alkalmazások, - kihasználva a gyerekek aktivitását, együttműködési hajlandóságát, csoportalkotási igényeit, - csak nagyon módjával kezdenek terjedni a nevelő-oktató folyamatokban?
Miért van az, hogy a már említett interaktív internetes lehetőségek nincsenek kihasználva a pedagógusok horizontális együttműködésének segítésére, az egymástól való tanulás támogatására, az önszerveződő pedagógus csoportok, virtuális (munka)közösségek együttgondolkodására, időt és energiát megspórolva az amúgy is elfoglalt innovatív kollégák tömegeinek?

Netgeneráció - a szakadék ne szélesedjen

mediamuveltseg.jpg

A kutatások bizonyítják, és a mindennapi gyakorlat is igazolja, hogy az iskolapadban ülő „digitális generáció” sok időt tölt el az interneten, és mint halljuk e jelentős idő jórészt hiábavaló dolgokkal telik el.
A gyerekek imádják az internet fejlett lehetőségeit, a Web 2.0-nak nevezett jelenség-együttes eszközeit könnyen és gyorsan használatba veszik, azonban azokat nem olyan módon választják meg, és nem úgy használják, hogy az, testi, vagy szellemi fejlődésüket segítse. (Persze szinte mindenhova leírhatnám a jórészt, vagy a nagyjából határozókat és azok szinonimáit, hiszen mindez teljes mértékben nem igaz, de sajnos elég nagy általánosságban fedi a valóságot.)
Az idősebb generáció tagjaként bevallom, hogy a mindennapi tapasztalatoktól és a Netgeneráció 2010 kutatás eredményeitől nem vagyok elragadtatva. Tudom, hogy mindennapjainkban jelen van egy szinte határtalan pedagógiai lehetőségeket is rejtő eszköz együttes, mint a Web 2.0, és a gyerekek nem a jót és a hasznos dolgokat ragadják meg belőle. Viszont gondoljunk bele, hogy a Web 2.0 eszközök, kommunikációs, közösségépítő, hálózati együttműködési lehetőségek, valamint az ezeket lehetővé tevő technikai eszközök úgy vannak jelen a mai általános és középiskolás korosztály mindennapjaiban, - a gyerekek úgy használják azokat, - hogy ezzel kapcsolatban az un. megelőző generációtól, az idősebb korosztálytól szinte semmilyen tanítást, útmutatást, felvilágosítást nem kaptak, nem kaphattak.

Netgeneráció az iskolapadban

slideshare_550x150.png

Az elmúlt napokban egy igazgatói munkaközösségi foglalkozáson, és több iskolában is folytattam beszélgetéseket kollégákkal, a netgenerációról, és azokról a lehetőségekről, amit a pedagógusok tehetnek.

A prezentációt megosztottam a fiókomban.
Beágyazva itt alul is látható.

Tartalom átvétel